Web Analytics
top of page

Reglar for bestilling, betaling og avbestilling.

Ved bestilling betalast etter avtale ca 1/3 av totalbeløpet til vår konto for bekrefting av bookinga. Eksakt beløp kjem fram av kommunikasjonen.

NB! Totalbeløp under kr 2500,- betalast ved bestilling.

Konto nr; 3705 29 32476

Ved overføring av delbetalinga er bookinga bekrefta. Samstundes bekrefter du og at du godtek våre betalings- og avbestillingsreglar.

  

Restbetaling skal overførast pr bank seinast 7 dager før ankomst.

Ved bestilling mindre enn 14 dager før ankomst, betalast totalbeløpet ved bestilling.

Avbestilling: 

All avbestilling eller endring må skje skiftleg / på mail til bulandsferie@gmail.com

Ved avbestilling meir enn 14 dager før ankomstdag, blir ein ikkje fakturert med restbeløpet.

Delbetalinga for booking blir ikkje refundert.

Ved avbestilling mindre enn 14 dager før ankomst svarar kunden for heile beløpet. Beløpet blir fakturert kunden.


Om opphaldet blir avbrote før bestillingsperioden er over, vert ikkje det resterande beløpet refundert.

Ved sjukdom betalast opphaldet av gjesten. Vi anbefaler at gjestar har reise/forsikring som dekker avbestilling ved sjukdom.

IMG_20210413_162536xl.jpg
bottom of page