Web Analytics
top of page
Døra mellom Pernillestaua og gangen, div. detaljer.

"Det er hyggeleg å være viktig, men det er viktigare å være hyggeleg."

John Cassis

Velkommen til Pernillestaua !

"Banjeren" er namnet på dei lågare dekk på eit skip. (under hoveddekk.) Ofte brukt som opphaldsrom og messe for mannskapet. Pernillestaua ligg på "lågaste dekk", med inngong rett frå kaiområdet ;-) men minner nok ellers lite om dei forholda ein normalt høyrer om på banjeren. Men så er ikkje dette eit "normalt" skip heller. ;-)

Pernillestaua med gang og toaletter kan leigast til møter eller selskap. - også inkl. kjøkken etter avtale.

 

For f.eks. storfamiliar som ynskjer ei samling over nokre dager, med leige av bueiningar for kvar familie, fungerer

dette ypperleg til å lage mat saman og samle alle til måltider, feiringar o.a.

 Lokalet kan sjølvsakt også leigast av andre som måtte ynskje det, ikkje berre overnattingsgjester.

For grupper, til møter, kurs eller triveleg samvær på kveldane.

 

Dag/døgn eller helg.

 Passer for grupper opp til 30 personar.


bulandsferie@gmail.com - Tlf. 91691918

Detaljer. Gammal lanterne, skilt til fiskekasser. Dekor.
Pernillestaua

Inngang

Kjøkken - Toaletter - Vaskerom

Button-TTT-B.png
bottom of page